logo

logo

Joomla gallery by joomlashine.com

Jaktprøve 5. oktober 2013

Nrk. avdeling Oslo, Bogstad, 5. oktober 2013 - Felix - Begynnerklassen

Fører: Svein
Dommer: Ann-Turid Hustad
Premie: 3. BK

Søk:  Søker med bra konsentrasjon, men noe tilfeldig. Bruker mye tid utenfor aktuelt område. Arbeidet blir derfor noe ineffektivt.
Fart og utholdenhet: God
Nese: Brukes aktivt
Dirigerbarhet: Går aksept. i retn.
Markeringsevne: Markerer godt, med unntak av en
Skuddreaksjon:  Rolig og oppmerksom
Allmenn oppførsel: En rolig, konsentrert appotør
Apporteringslyst: Bra
Apportgrep: Fine grep, avleveringer gjennomgående til bakken
Svømmesett (...) : Går villig i vann, svømmer effektivt
Samarbeidsvilje: Trivelig

Sammenfattende:
Dagens oppgave løses bra i dirigering og markeringsarbeid. Effektiviteten i det frie søket gjør at premiegraden ikke kan bli høyere

Go to top